Fyzická ostraha

Fyzická ochrana průmyslových i rezidenčních objektů

 

Zajišťujeme vnitřní i vnější fyzickou ostrahu objektů a ochranu majetku. Ostraha je vykonávána podle směrnice, která je zpracována na základě požadavků klienta. Jejím cílem je pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému poškození majetku.

Mezi naše poskytované služby patří také ostraha rezidenčních oblastí, například bytových bloků. Jde zejména o prevenci trestné činnosti, kdy pracovník ostrahy svou přítomností zabraňuje nejen výtržnostem, rušení nočního klidu, ale i majetkové trestné činnosti.

Bezpečnost objektů je rovněž zajištěna pravidelnými obchůzkami pracovníky ostrahy, které jsou online monitorovány, aby byla zajištěna maximální spolehlivost výkonu strážní služby a ochrany majetku.

 

Fyzická ochrana osob

Zajišťujeme fyzickou ochranu osob, která se bezprostředně opírá o specifické požadavky klienta. Cílem služby je snížit rizika a maximálně zajistit bezpečnost chráněné osoby. V mnoha případech osobní ochrany jde o neustálou přítomnost bodyguarda, který je sám o sobě preventivním opatřením proti možnému vzniku konfliktu. Naši bodyguardi jsou speciálně vyškoleni, jsou znalí prevence proti útoku a jiným hrozbám namířeným vůči klientovi, jsou a připraveni na řešení nestandardních situací.

Naším cílem je, abychom dosáhli u klienta pocitu bezpečí a klidu, aby se nemusel zamýšlet, co by se mohlo stát, a co v takovéto situaci dělat. Od toho tu jsou naši bodyguardi, kteří jsou na tyto situace vycvičeni a připraveni. V souvislosti s ochranou osob poskytujeme také ozbrojený doprovod, zabezpečení akcí, ostrahu bytu či domu nebo bezpečnou přepravu financí a cenin.

Bezpečnostní poradenství

Nabízíme bezpečnostní poradenství, které spočívá v návrhu a realizaci plánu na zabezpečení vnější a vnitřní ochrany objektu. Systém fyzické ochrany je vytvářen idividuálně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky, reálné prostředí, právní předpisy a technické normy.

Systém fyzické ochrany musí odpovídat míře bezpečnostních rizik a musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku rizikových situací.

Převozy finanční hotovosti

Služba převozu finanční hotovosti je určená pro klienty, kteří se chtějí zbavit rizika a odpovědnosti spojené s přepravou, a nevystavovat tak svou osobu reálnému nebezpeční přepadení. Nemusí se také již starat o vybavení nutné k takovéto přepravě. Tuto službu využívají především banky, obchody, státní správa a podnikatelé.

 

Převoz finanční hotovosti

finanční hotovost je v zapečetěném stavu předána zaměstnancům bezpečnostní agentury, kteří přepravu vykonají.

Doprovod vozidla převážející hotovost

Finanční hotovost je převážena ve vozidle klienta a doprovod činí jedno či více služebních vozidel bezpečnostní agentury.

Doprovod osoby převážející hotovost

klientem pověřená osoba s finanční hotovostí je přepravena služebním vozidlem bezpečnostní agentury.

Doprovod vozidla převážející hotovost

Finanční hotovost je převážena ve vozidle klienta a doprovod činí jedno či více služebních vozidel bezpečnostní agentury.

V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

Jedním z našich silných klientů je Cinema city, kde vykonáváme ostrahu kin. Malá reportáž o naší práci proběhla na Primě v Cinema Tipech! Krátká reportáž pojedává o samotném výkonu strážní služby v prostorách kina, a o opatřeních proti pořizování ilegálních kopií...

číst více
Obhájili jsme ISO

Obhájili jsme ISO

Co vůbec pojem ISO znamená? Jde o zkratku (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace, která se zabývá tvorbou norem. ISO 9001:2009 je norma, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality. O kvalitních produktech či službách může...

číst více