Close

Bezpečnostní poradenství

Nabízíme bezpečnostní poradenství, kde s vámi náš specialista prokonzultuje vaši konkrétní situaci, představy a možný výskyt rizikových situací. Na základě této analýzy sestaví nabídku a návrh realizace bezpečnostního plánu na zajištění vnější a vnitřní ochrany objektu. Systém fyzické ochrany a ostrahy je vytvářen idividuálně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky, reálné prostředí, právní předpisy a technické normy. Systém fyzické ochrany musí odpovídat míře bezpečnostních rizik a musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku rizikových situací.