Close

Bezpečnostní poradenství

Nabízíme bezpečnostní poradenství, které spočívá v návrhu a realizaci plánu na zabezpečení vnější a vnitřní ochrany objektu. Systém fyzické ochrany je vytvářen idividuálně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky, reálné prostředí, právní předpisy a technické normy.
Systém fyzické ochrany musí odpovídat míře bezpečnostních rizik a musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku rizikových situací.