Close

Fyzická ostraha

Administrativní budovy

Zajišťujeme vnitřní i vnější fyzickou ostrahu objektů a ochranu majetku. Ostraha je vykonávána podle směrnice, zpracované na základě potřeb klienta. Cílem je pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému poškození majetku.

Rezidence a bytové domy

Při zajišťování ostrahy rezidenčních oblastí a bytových domů jde zejména o prevenci trestné činnosti. Pracovník ostrahy již svou přítomností působí jako preventivní prvek bezpečnosti a zabraňuje nejen výtržnostem, rušení nočního klidu, ale i majetkové trestné činnosti. K tomu je náš personál navíc vyškolen pro adekvátní zvládnutí nežádoucích situací.

Sklady a překladiště

Vzhledem k letitým zkušenostem se zabezpečením a fyzickou ostrahou našim klientům poskytujeme i bezpečnostní služby pro sklady, přístavy a překladiště. S tímto úkolem nám také napomáhá implementace moderních technologií, díky kterým můžeme spolehlivě sledovat a spravovat například i seznam příjezdů a odjezdů automobilů a evidovat stav zaplombování nákladu. Vše s možností poskytnutí vzdálené kontroly přímo klientovi v reálném čase.