Close

Fyzická ostraha

Administrativní budovy

Zajišťujeme vnitřní i vnější ostrahu objektů a ochranu majetku. Fyzická ostraha je vykonávána podle směrnice, zpracované na základě potřeb klienta. Cílem je pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému poškození majetku.

Rezidence a bytové domy

Při zajišťování ostrahy rezidenčních oblastí a bytových domů jde zejména o prevenci trestné činnosti. Pracovník ostrahy již svou přítomností působí jako preventivní prvek bezpečnosti a zabraňuje nejen výtržnostem, rušení nočního klidu, ale i majetkové trestné činnosti. K tomu je náš personál navíc vyškolen pro adekvátní zvládnutí nežádoucích situací.

Sklady a překladiště

Vzhledem k letitým zkušenostem se zabezpečením a fyzickou ostrahou našim klientům poskytujeme i bezpečnostní služby pro sklady, přístavy a překladiště. S tímto úkolem nám také napomáhá implementace moderních technologií, díky kterým můžeme spolehlivě sledovat a spravovat například i seznam příjezdů a odjezdů automobilů a evidovat stav zaplombování nákladu. Vše s možností poskytnutí vzdálené kontroly přímo klientovi v reálném čase.