Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Pro naše klienty jsme začali provádět kontroly nemocných zaměstnanců. Jedná se o službu, kterou jsme začali nabízet po změně zákona o nemocenském pojištění. Podle tohoto zákona prvních 14 dnů nemocenské hradí zaměstnavatel. Tato služba je tedy pro zaměstnavatele velmi výhodná.

Kontrolní činnost je prováděna s ohledem na soukromí zaměstnance, a to podle zákonem daných podmínek, uvalených na kontrolu pracovně neschopných. Kontroly jsou prováděny takovým způsobem, aby neměly charakter obtěžování.

Kontrolní pracovník se dostaví ve vybraný čas na adresu pobytu nemocného zaměstnance, prokáže se služebním průkazem a plnou mocí objednavatele opravňující ke kontrole. Kontrola je zaznamenána do protokolu.

V případě nezastižení osoby v pracovní neschopnosti kontrolní pracovník vyčká 30 minut a po uplynutí uvedeného času provede kontrolu opakovaně. Pokud ani při druhém pokusu nemocný zaměstnanec není zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly sám a kopii záznamu nechá v dopisní schránce nemocného zaměstnance.

V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

Jedním z našich silných klientů je Cinema city, kde vykonáváme ostrahu kin. Malá reportáž o naší práci proběhla na Primě v Cinema Tipech! Krátká reportáž pojedává o samotném výkonu strážní služby v prostorách kina, a o opatřeních proti pořizování ilegálních kopií...

číst více
Obhájili jsme ISO

Obhájili jsme ISO

Co vůbec pojem ISO znamená? Jde o zkratku (International Organization for Standardization) mezinárodní organizace, která se zabývá tvorbou norem. ISO 9001:2009 je norma, která stanovuje požadavky na systém řízení kvality. O kvalitních produktech či službách může...

číst více