Kontrola zaměstnanců v pracovní neschopnosti

Pro naše klienty jsme začali provádět kontroly nemocných zaměstnanců. Jedná se o službu, kterou jsme začali nabízet po změně zákona o nemocenském pojištění. Podle tohoto zákona prvních 14 dnů nemocenské hradí zaměstnavatel. Tato služba je tedy pro zaměstnavatele velmi výhodná.

Kontrolní činnost je prováděna s ohledem na soukromí zaměstnance, a to podle zákonem daných podmínek, uvalených na kontrolu pracovně neschopných. Kontroly jsou prováděny takovým způsobem, aby neměly charakter obtěžování.

Kontrolní pracovník se dostaví ve vybraný čas na adresu pobytu nemocného zaměstnance, prokáže se služebním průkazem a plnou mocí objednavatele opravňující ke kontrole. Kontrola je zaznamenána do protokolu.

V případě nezastižení osoby v pracovní neschopnosti kontrolní pracovník vyčká 30 minut a po uplynutí uvedeného času provede kontrolu opakovaně. Pokud ani při druhém pokusu nemocný zaměstnanec není zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly sám a kopii záznamu nechá v dopisní schránce nemocného zaměstnance.

Jak vybrat kvalitní bezpečnostní agenturu

Jak vybrat kvalitní bezpečnostní agenturu

V České republice působí tisíce bezpečnostních agentur různého rozsahu a zaměření. Lokální s menším množstvím zaměstnanců, velké působící po celé Republice, společnosti se stabilním kmenem zaměstnanců, ale i agentury s vysokou fluktuací pracovníků. Je tedy obtížné...

číst více
Kamerový systém nebo fyzická ochrana?

Kamerový systém nebo fyzická ochrana?

Na otázku, jestli je lepší kamerový systém nebo fyzická ostraha není jednoduchá odpověď. Každá varianta má své klady i zápory. Kamerový systém, i když je levnější, není tak účinný jako fyzická ostraha. Z kamerových záznamů lze zjistit, že byl objekt narušen, o...

číst více