V České republice působí tisíce bezpečnostních agentur různého rozsahu a zaměření. Lokální s menším množstvím zaměstnanců, velké působící po celé Republice, společnosti se stabilním kmenem zaměstnanců, ale i agentury s vysokou fluktuací pracovníků. Je tedy obtížné vybrat kvalitní agenturu. Přinášíme vám několik tipů jak na to.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů je STABILITA bezpečnostní agentury. Nelze přihlížet jen k velikosti společnosti, množství regionů, ve kterém agentura působí, délkou jejího působení, množství služeb, které je schopna zabezpečit, počtem zaměstnanců nebo množství referencí. Důležité je také, jak vysoká je ve společnosti fluktuace zaměstnanců, zda jsou zaměstnanci pravidelně proškolování, zda agentura k výkonu činnosti využívá výhradně svoje zaměstnance, nebo řeší služby formou subdodávek.

Pohybujeme se v odvětví, které je vzhledem k důležitosti často nedoceněné. Ochrana majetku nebo osob by měla být pro lidi na prvním místě. Stejně jako DŮVĚRA ke společnosti, které svěřujeme svůj majetek. A vzhledem k tomu by měla agentura klást důraz na zaměstnaneckou strategii. Prvním a nejdůležitějším krokem ke kvalitním službám je přístup ke svým zaměstnancům. INDIVIDUÁLNÍ přístup k lidem, pečlivost k zhodnocování osobních kvalit, dovedností a schopností jednotlivce. A v neposledním řadě zohledňování potřeb zaměstnanců. Právě to je důležitým předpokladem vzájemné LOAJALITY a důvěry.

Potřeby klienta, jeho priority a představy ohledně ochrany majetku nebo zdraví, ne vždy správně korespondují s reálným nebezpečím. Někdy jen z nedostatku informací. Tady je na místě přizvat odborníka a činnost bezpečností agentury spočívá právě v PROFESIONÁLNÍM vyhodnocení možných rizik. Následné poradenství, jak zabránit škodám, kde jsou slabá místa apod. Fakta pak s klientem probrat a stanovit taktiku samotné činnosti. Samozřejmě je důležitý nejen dobrý výběr pracovníků vzhledem k jejich dovednostem, ale také jejich připravenost ke specifickému výkonu práce. K tomu musí být pracovníci kvalitně zaškoleni a vedeni.

K výkonu práce ochrany majetku nebo zdraví je dnes už téměř samozřejmostí, že člověk stále častěji na pomoc využívá i různé TECHNICKÉ prostředky. To mohou být kamerové systémy, pohybová čidla a další zařízení, kterých je na trhu opravdu hodně. Ideální je však tyto pomocníky kombinovat s ČLOVĚKEM. Výpadek elektrického proudu, přerušení vedení, poškození zdroje apod. jsou běžné a stávají se. Právě tady je důležité doplnit tyto vymoženosti doby lidským faktorem.

Neméně důležitým aspektem kvalitní bezpečnostní agentury je i schopnost rychle reagovat na nastalé situace – ať už se jedná o pohotovostní vozidlo či služba 24/7.

Spojení těchto několika zvýrazněných činností je předpoklad k dobře vykonané práci.

Vyvážený individuální přístup, loajální zaměstnanci, profesionální připravenost a moderní technologie můžou být poměrně pevnou půdou pro STABILNÍ bezpečnostní agenturu a vedou k DLOUHODOBÉMU působení kvalitní agentury na trhu, i když na tom trhu vládne skutečně silná konkurence.

 

Kamerový systém nebo fyzická ochrana?

Kamerový systém nebo fyzická ochrana?

Na otázku, jestli je lepší kamerový systém nebo fyzická ostraha není jednoduchá odpověď. Každá varianta má své klady i zápory. Kamerový systém, i když je levnější, není tak účinný jako fyzická ostraha. Z kamerových záznamů lze zjistit, že byl objekt narušen, o...

číst více
V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

V. I. P. v pořadu Cinema Tipy

Jedním z našich silných klientů je Cinema city, kde vykonáváme ostrahu kin. Malá reportáž o naší práci proběhla na Primě v Cinema Tipech! Krátká reportáž pojedává o samotném výkonu strážní služby v prostorách kina, a o opatřeních proti pořizování ilegálních kopií...

číst více